Labharfad Le Cách

Labharfad Le Cách

By Peig Sayers

Category:

PAPERBACK

'Ach cérbh ì Peig Sayers?' Nìorbh ì in aon chor an tseanbhean ologónach ì ar chuir na glúnta de dhaltaì scoile aithne uirthi. Is léir ó chuntais uathu siúd arbh eol dóibh ì gur bhean ghrámhar thuisceanach ì a raibh acmhainn grinn inti; bean a fuair blas ar ghal tobac agus ar bhraoinìn fuisce, agus a bhì oilte ar chraiceann a chur ar scéal. Saolaìodh Peig i nDún Chaoin i gCo. Chiarraì i 1873. Thug sì bua na scéalaìochta léi óna hathair agus tugadh a sárchuimhne agus an lé a bhì aici le comhluadar faoi deara go luath. Phós sì iascaire ón mBlascaod agus chaith sì saol cruógach i dteaghlach lìonmhar ag déanamh cúraim don seisear leanbh léi a mhair. Tugann Labharfad le Cách le chéile den chéad uair na taifeadtaì a thóg an BBC agus RTÉ uaithi i 1946, 1947 agus 1953, mar aon le haistriúcháin Bhéarla orthu. Léirìonn siad fairsinge repertoire Pheig idir scéalta cráifeacha, paidreacha, scéalta rómánsacha, scéalta faoin osádúr agus cuntais ar an saol a caitheadh tráth ar an oileán ach go bhfuil a chuimhne ag dul i léig anois.   'Who was that Peig Sayers?' She was anything but the maudlin and old-fashioned Peig remembered by generations of school children. From the descriptions of those who met her, the real Peig emerges as a warm, wise and humorous woman, with an addiction to tobacco, a fondness for a sup of whiskey and a mastery of the art of 'spin'. Born in Dún Chaoin in County Kerry in 1873, Peig learned the art of storytelling at her father's knee, and quickly became known for her sociable nature and excellent memory. Marrying a fisherman from the Great Blasket, she enjoyed a full life with a large extended family and the care of her six living children. I Will Speak to You All collects, for the first time, in both Irish and English, the recordings made by the BBC and RTÉ of Peig Sayers in 1946, 1947 and 1953. They illustrate Peig's repertoire, ranging from religious stories and prayers to humorous, romantic, even supernatural tales, as well as descriptions of an island life that is passing from living memory.

ISBN: 9781848408456

€19.95

  • In stock online
  • Delivery 2-3 working days
  • Free Delivery in ROI

+ 80 Reward Points